PURETi er en vannbasert overflatebehandling som danner en selvrensende og gjennomsiktig hinne på underlaget, som virker år etter år.

Titandioksid, virkestoffet i PURETi, bruker solenergi til å forvandle nærliggende fuktighet til de oksiderende molekylene, OH og O2.

Disse har sterke rensende egenskaper og bryter ned skitt og smuss til sine minste partikler, og er nesten helt usynlig for det nakne øye.

Denne prosessen skjer flere millioner ganger hvert eneste sekund, og fjerner aktivt bakteriefloraer, illeluktende organiske stoffer og renser luften for NOx.

Når regnet kommer treffer det en superhydrofil overflate som gjør at vannet spres utover overflaten, drar med seg gjennværende smuss og renner av uten å lage rennemerker.

Slik virker den revolusjonerende teknologien

Kalfarhagen case 

Bygningen er et leilighets kompleks i Kalfarveien i Bergen. Bygningen består av hvitmalt betong. Malingen er en hvit akrylat maling fra Bekers maling. Østsiden av bygget er tett opp
til grønne omgivelser med mye lauvtrær og skog. Det er ca 300m avstand til E39/E16 som er en av de mest trafikkerte veiene i Bergen. Ettersom bygningen ligger i Bergen, blir bygget
utsatt for mye sur nedbør som resulterer i sorte rennemerker på fasaden og gir et ekstra gro grunnlag for grønske.​

Sammen med en representant fra Kalfarhagen sameie valgte vi ut egnet testområde. Veggen testen ble utført på er øst vendt og ligger i skyggen nesten hele dagen. Denne veggen ble utpekt som den verste veggen i forhold til grønske og sur nedbør, i følge representanten.
Veggen hadde på forhånd blitt vasket av Befas AS, et par uker i forveien. Grunnet en del ”bobler” og flass i malingen på denne veggen, ble testen utført på et område der malingen tilsynelatende så ut til å være i god stand. Test området ble maskert inn, ca. 4,5m høyt og
1m bredt. Selv om testområdet tilsynelatende så helt reint ut valgte vi å vaske det med. 

 

Testområdet ble Behandlet med to strøk Pureti Base Coat og et strøk Pureti Clear. Pureti Clear er egnet for lite porøse overflater som malte overflater, fasade plater og glass. Mellom strøkene hadde vi en tørketid på 5 min.
VitalOxide og vann. Dette for å være helt sikker på å få godt nok feste i underlaget. Vi kunne
ikke se noen synlig forskjell etter vaskingen.

Påføring med trykkluft og lavtrykksprøyte (30-40 psi). Lysstyrke i skyggen 0,40mw/cm2. Relativ luftfuktighet på 23,8%. Luft temperatur 15,7°C og overflate temp. på 9°C.
Testområdet ferdig behandlet (24.4.2014). Etter behandlingen kunne vi ikke skille mellom området som har blitt behandlet og området rundt. Vi kan nå se veldig tydelig hvor Pureti Clear er påført. Test området er helt reint mens området rundt har tatt til seg farge fra sur nedbør og grønske.

Testområde etter 6 måneder. Testområdet er fortsatt rent og pent, mens området rundt har fått en tydeligere grønnfarge fra grønnske og sur nedbør.

Testområdet etter 11 måneder(21.3.2015). Nå har testen stått igjennom vinteren.
Testområdet ser fortsatt like rent og pent ut, mens området rundt har blitt noe grønnere.

Kalfarhagen 4 år etter påføring av PURETi.

Uttalelse fra Styreleder i Kalfarhagen før behandling

Sameiet Kalfarhagen, Bergen består av to moderne bygg med totalt 17 leiligheter. Bygningene er malt i lys farge.

 

I 2013 ble styret oppmerksom på at malingen av bygningene som ble foretatt i 2011 ikke hadde den rette malingskvaliteten, og i årene som gikk ble fasadene stadig styggere og gradvis oppbygging av grønske ble svært skjemmende. Styret brukte en del tid på å undersøke markedet for nedvasking og et nytt strøk med maling, og ellers om det eksisterte andre metoder for å bli kvitt problemet. Nedvask og maling ville kostet borettslaget i overkant av 500.000,-

 

Vår undersøkelse fant frem til PURETI Norge AS som var representant for en type nano coating som var utviklet av NASA i USA og som allerede var brukt i stor utstrekning både i Europa og USA. Da produktet ikke hadde blitt testet i Norge ble vi enige med PURETI Norge AS om at de skulle påføre produktet på et segment på en av våre vegger som var mest utsatt for skitt og grønske. Dette ble påført i mai 2014 og avtalen var at dersom det holdt som lovet ved utgangen av mai 2015, så ville styret vurdere å gå videre på begge våre bygninger. Testområdet ble sjekket frem til Juli 2015 og viste ingen tegn på utvikling av skitt eller grønske, selv etter en våt vinter, vår og sommer.

 

Fremtidige AS med samarbeidspartner, KTV Group AS vasket ned bygningene i juli 2015 og påførte PURETI nanoproduktet på en meget effektiv og hurtig måte. Behandlingen fikk borettslaget tilbake til all sin prakt, og kunne se ut som det var nymalt igjen, til glede for alle beboerne. Nå, etter en våt og lang vinter, viser det ingen tegn på oppbygging av skitt og grønske og garantien for at dette vil vedvare er på 5 år med opsjon for nye 5 år.

 

 - Jan H. Hansen

Styremedlem Sameiet Kalfarhagen

 

Org nr: 921 646 542

Stranda 800 B, 5993 Ostereidet

©2019 Fremtidige as. ALL RIGHTS RESERVED