For fremtiden og miljøet

Naturen er vårt skattekammer som både mennesker og dyr er avhengige av for å leve gode liv. Fremtidige ønsker å være en ansvarllig, nyskapende og kreativ aktør i det grønne skifte. Vårt mål er å bidra til å redusere miljøforurensing gjennom å tilby rengjøringsprodukter som er 100% miljøvennlige. Vi samarbeider med firma og organisasjoner både nasjonalt og intenasjonalt som er i fremste rekke innen utvikling av grønn og bærekarftig teknologi.

Fremtidige AS er importør og leverandør av renholdsproduktene Zeroclene og PURETi i Norden. Våre produkter er nøye utvalgt for å fremme miljøvennlige verdier, og har som formål å bytte ut de mange skadelige renholdsproduktene som gjennomsyrer FDV bransjen i dag.

FNs bærekraftsmål 

Fremtidige AS har høye mål og et ønske om å bidra med noe positivt. Vi vil at ditt neste kjøp skal være en del av løsningen. Hvis du kjøper et produkt fra Fremtidige AS øker vi etterspørselen av gode produkter som bidrar til å påvirke klima på en positiv måte. Mange selskap tilpasser seg FN’s bærekraftmål. Fremtidige AS eksisterer på grunn av de. Det krever mye av oss.  

Bærekraftige byer og samfunn 

Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering.

Stoppe klima endringer 

Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå.

Liv under vann 

Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av flytende vrakrester og næringsstoffer.

Org nr: 921 646 542

Stranda 800 B, 5993 Ostereidet

©2019 Fremtidige as. ALL RIGHTS RESERVED